Grupp kvinnliga och manliga Barry's Bootcamp-instruktörer som böjer sig och ler på svart bakgrund
Grupp kvinnliga och manliga Barry's Bootcamp-instruktörer som böjer sig och ler på svart bakgrund
Grupp kvinnliga och manliga Barry's Bootcamp-instruktörer som böjer sig och ler på svart bakgrund

Tillgänglighetsförklaring

Våra pågående ansträngningar

Barry's har åtagit sig att säkerställa digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen för alla, inklusive genom tekniska uppdateringar och andra åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Vi strävar efter att underlätta digital tillgänglighet genom att utföra tekniska genomsökningar av vår webbplats, arbeta med externa yrkesverksamma för att utföra tillgänglighetsförbättrande uppdateringar av vår webbplats, utbilda vår personal i tillgänglighetsfrågor och be om feedback från anställda och besökare på vår webbplats.

Om du har svårt att använda eller komma åt någon del av vår webbplats, www.barrys.com, eller om du vill ge oss feedback om din upplevelse av att navigera på webbplatsen, vänligen kontakta oss på informationen nedan. Vi kommer att arbeta med dig för att tillhandahålla informationen, föremålet eller transaktionen du söker genom en kommunikationsmetod som är tillgänglig för dig, i enlighet med tillämplig lag.

E-postadress :
[e-postskyddad]

Adress:
Barry's Bootcamp LLC
c/o Accessibilities Compliance Administrator
7373 Beverly Blvd
Los Angeles, Kalifornien 90036

Kom igång

Boka nu